topola - Nieuprzejmi sprzedawcy??

Temat: Podpisy pod budkami lęgowymi nie karmnikami w Parku Jordana
najbardziej chyba znanego jako autor ‟Ptaków ziem polskich”. Budki te można podzielić na zamknięte – przeznaczone dla dziuplaków – i otwarte – dla półdziuplaków. Te pierwsze różnią się między sobą średnicą otworu wejściowego, która wyznacza górną granicę wielkości ptaków mogących zająć budkę. I tak skrzynkę z otworem 2,7-centymetrowym mogą zamieszkiwać sikory modra i uboga, przez otwór o średnicy 3,5 cm przecisną się sikora bogatka, wróbel, mazurek i muchołówka żałobna, a szpak potrzebuje 5-centymetrowego otworu wejściowego. Jeszcze większy otwór trzeba zrobić, jeżeli w budce ma zamieszkać sowa. Niektóre ptaki wykorzystują budki lęgowe (oraz oczywiście dziuple - ich naturalne odpowiedniki) także jesienią i zimą. Sikory w tym czasie nocują w budkach. Daje im to ochronę przed zimnem i pozwala spać nie obawiając się nocnych drapieżników, dla których wnętrze dobrze wykonanej budki nie jest dostępne. Do tego samego celu używają zresztą budek także ssaki, na przykład popielice. Tyle że podczas gdy sikorka rano budzi się i leci na poszukiwanie jedzenia, to hibernująca popielica zajmuje budkę od razu na całą zimę.
Źródło: eko.uj.edu.pl/kpstuj/forum/viewtopic.php?t=377