topola - Nieuprzejmi sprzedawcy??

Temat: [Zamknięty][Przeniesiony]Za ile to sprzedac? Help!
Pierwotniaki - Protozoa - jednokomórkowe organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie do królestwa zwierząt, a według nowszej systematyki do królestwa Protista. * Pierwotniaki (Protista) dzieli się na 6 typów: o wiciowce (Flagellates) o korzenionóżki o promienionóżki o sporowce o sporowce parzydełkowe o orzęski (Ciliates) Pierwotniaki to organizmy o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Wielkość ich ciał waha się od 10 um do kilku milimetrów. Zazwyczaj w budowie można wyróżnić przód, tył, stronę grzbietową oraz brzuszną. Pierwotniaki wykształciły pellikulę - błonę komórkową podścieloną utworami błoniastymi (efekt: wzmocnienie całej konstrukcji). Jej dodatkowymi właściwościami jest "elastyczność" pozwalającą na poruszanie się ruchem ameboidalnym. Komórki pierwotniaków wypełnia cytoplazma, najczęściej podzielona na zewnętrzną ektoplazmę oraz ulokowaną centralnie w komórce endoplazmę.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=322923Temat: Zagadnienia z biologii komorki
to sa zagadnienia ktore byly podawane na pierwszych i ostatnich wykladach z biol kom tzw. minimum programowe (chcialoby sie rzec:"absolutne minimum ktore kazdy student wiedziec powinien" ) 1. budowa komorki prokariotycznej i eukariotycznej 2. budowa blon plazmatycznych i transport przez błony 3.polaczenia miedzykomorkowe 4.wewnetrzne systemy blon komorkowych 5.skladniki cytoszkieletu 6.wewnetrzna lokalizacja procesow metabolicznych (chloroplasty, mitochondrium) 7.jadro kom i organizacja materialu genetycznego 8.mitoza, mejoza 9.sciana komorkowa 10.techniki badawcze w budowie komorki to chyba tyle chociaz moglam w pospiechu czegos nie napisac ew. nie doczytac sie z hieroglifow z ktorych pewnie nie odczytal by sie...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,1430.html


Temat: Atak Kłów i Pazurów!!!! CZyli co was najbardziej wkurza :D
... czasów sięga ndst. Jak ktoś mi podsunie tabelkę A4 z budową, to wycałuję. Chemia - babka jest spoko (wydaję mi się, że Halkatlę też uczy). Opowiada nam bajki o kopciuszku, krasnoludkach......
Źródło: wolha.fora.pl/a/a,111.html


Temat: Pytania na egzabin z biologii.
podane zagadnienia: 1) jak powstala eukariota? 2) budowa eukariota 3) molekularna struktura komórki 4) rola ATP 5) enzymy (klasy) 6) metabolizm (odżywianie) 7)fotosynteza ( jasna, ciemna) 8)chemosynteza 9)drogi transportu (fagocytoza) 10katabolizm...
Źródło: wbis.utp.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=723


Temat: pytania bez odpowiedzi....
czy wymagania komórki prokariotycznej są większe czy mniejsze niż eu? czy u Was rzęska prokariotyczna ma inny skład i budowę niż eukariotyczna?? czemu?
Źródło: biouam.fora.pl/a/a,11.html


Temat: mała prośba :P
mnie niestety na wszystkich wykladach nie bylo, ale podziele sie tym co mam... -komórka(wszystkie mozliwe cechy) -jak powstał eukariont? -teoria endosymbiozy (i dowody potwierdziające ją) -różnice między komórką eukariotyczną a prokariotyczną -budowa bakterii -modele służace do badań replikacji, transkrypcji, cyklu komórkowego, ekspresji genów, biologii roślin, apoptozy i zróżnicowania organizmów -cytoszkielet (wszystko co na ten temat można wiedzieć, filamenty, budowa mikrotubul, skład protoplazmy ... błony -synapsy -rodzaje pęcherzyków opłaszczających -co to takiego endocytoza, fagocytoza, lizosom, fagocyty, recyklizacja, degradacja, transcytoza -skąd się bierze energia (produkcja, ATP, cykl Krebsa, fotosynteza, budowa chloroplastu i mitochondrium, schemat utleniania cukru...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,1412.html


Temat: Budowa kwasow nukleinowych- dla Tomusia:)
prokariotycznych( bezjadrowe np bakterie) DNA ma postac pojedynczej kulistej czasteczki zwanej nukleoidem lub wystepuje w plazmidach(wbudowane nie swoje DNA). U eukariota (u jadrowych) DNA zawarte jest w: jadrze komorkowym , mitochondriium...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,169.html


Temat: Charakterystyka komórki
Komórka - charakterystyka ogólna Komórka jest podstawowym elementem strukturalnym i funkcjonalnym organizmów. Jako pierwsze powstały małe, bez jądrowe komórki prokariotyczne, reprezentowane współcześnie przez bakterie. Komórki te charakteryzują się bardzo prostą budową i są około 10 razy mniejsze od komórek eukariotycznych (tych z jądrem). W komórkach prokariotycznych nie ma bardzo dużo struktur błoniastych, zawierają cytoplazmę, rybosomy i obszar jądrowy w którym znajduje się materiał genetyczny. Komórki eukariotyczne są bardziej skomplikowane i większe od prokariotycznych. Rośliny, grzyby oraz zwierzęta, zarówno te jedno, jak i wielokomórkowe zbudowane są właśnie z tych komórek. Eukariotyczne mają cytoplazmę, jądro, ... w których to gnieżdzą się białka przenośnikowe, enzymatyczne i receptorowe. Do najważniejszych funkcji błon należą: informacyjna, transportowa, oddzielająca i ochronna. Cytoplazma składa się z cytoplazmy podstawowej - koloidalnego roztworu wypełniających komórkę ... orza modyfikowanie bioałek wydalniczych. Odrywające się od struktur Golgiego pęcherzyki są transporotwane do błone komórkowej którą uzupełniają. Rybosomy cytoplazmatyczne sysntetyzują białka pozostające w cytoplaźmie. W cytoplaźmie komórek eukariotycznech występuje także cytoszkielet będący sięcią włukienek spełniających funkcje organizacyjne w komórce. Do charakterystycznech cech komórek roślinnych należy obecność jednej dużej wakuoli, pełniącej określone funkcje i ściany komórkowej
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1901


Temat: Budowa i życie bakterii
enzymami [transport przez błony]. Zamiast mitochondrium jest mezosom - wpuklenie błony komórkowej. Nie ma GERL. Rybosomy są mniejsze niż w cytoplaźmie eukariota, są wielkości rybosomów występujących w organellach półautonomicznych. Nieliczne bakterie...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1887


Temat: O istocie zycia
Mechanizmy życia są wyjątkowo proste, wszystkie podstawowe prawa fizyki i chemii to napędzają. Komórki które dążą do homeostazy. Nasza wiedza na ten temat jest tak wielka że często można owe komórki oszukać. Np. Reakcje PCR. Polega to na tworzeniu krótkich fragmentów DNA. Masz powiedzmy wydzielone jakieś fragmenty z komórek o długości 100kb (kilobaz, czyli 1000 par zasad). Można dołączyć do nich startery ... końcu co najważniejsze specjalną polimerazę DNA (specjalność polega na wysokiej wytrzymałości cieplnej - izolowana z jednego gatunka bakterii). Spontanicznie poza komórką (przy odpowiednich manipulacjach tempratory)m zachowują się jakbuy były wewnątrz komórki ... są żywe... mają duszę? Idziemy dalej wiroidy sam kwas nukleinowy ale również infekuje i ewoluuje. Eukariotyczne mitochondria i chloroplasty to bakterie w najpotężniejszej mutualnej symbiozie (nie można oddzielić obu organizmów bo następuje śmierć, a część genów kodujących budowę tych tworów na stałe przeniosło się do jądra komórkowego) Niby to tylko teoria ale od czasu analizowania cyjanocelli zielenicy Cyanophora paradoxa, można potraktować to...
Źródło: shamo.gry-online.pl/agora/index.php?showtopic=9312


Temat: Biochemia egzamin - pytania
1.Z wiazaniem peptydowym...napisac w jakich zwiazkach powstaje i narysowac je....(kiedys ono juz było) 2.o glicerofosfolipidach (opisac) 3. Opisac budowe jądra komórkowego 4.scharakteryzowac miejsce aktywne 5.co to znaczy ze kod genetyczny jest zdegenerowany 6. Coś o skrobi(właściwości) Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Biochemia” kierunek: Towaroznawstwo (2008/2009) 1. Budowa komórki prokariotycznej (bakterie) i eukariotycznej ( zwierzęta i rośliny), różnice i podobieństwa. 2. Struktury subkomórkowe, budowa i funkcja (jądro komórkowe, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy, aparat Golgiego, mitochondria, chloroplasty, lizosomy, peryksysomy). 3. Cytoszkielet komórki: elementy strukturalne- rodzaje filamentów i ich charakterystyka. 4. Błona komórkowa, budowa i funkcje. 5. Budowa aminokwasów. Charakterystyka aminokwasów białkogennych (natura łańcuchów bocznych; aminokwasy egzogenne, względnie egzogenne, endogenne). Izomery przestrzenne aminokwasów. Jon obojnaczy. 6. Tworzenie wiązania peptydowego (reakcja i charakterystyka grupy peptydowej). Struktura i funkcje białek (cztery poziomy organizacji, rodzaje wiązań). Budowa hemoglobiny i kolagenu. Białka proste i złożone (przykłady). 7. Denaturacja i denaturacja białek. Fizyczne i chemiczne czynniki denaturacji. 8. Budowa enzymów i ich specyficzność (miejsce aktywne, kofaktory, grupy prostetyczne, koenzymy, apoenzym, holoenzym). Modele ... L, enancjomery, distereoizomery, epimery). Pierścieniowa budowa monosacharydów (anomery alfa i beta, piranozy i furanozy). Mutoracja. Konformacje piranoz (krzesełkowa, łódkowa). 15. Disacharydy (tworzenie wiązania glikozydowego). Budowa i właściwości disacharydów (laktoza, maltoza, celobioza, sacharoza). 16. Polisacharydy. Budowa i właściwości najważniejszych polisacharydów (celuloza, skrobia, glikogen, dekstran). 17. Glikoproteiny (wiązanie O- i N-glikozydowe). 18. Kwasy tłuszczowe, ich struktura, właściwości i funkcje. Nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe (przykłady). Występowanie nasyconych kwasów tłuszczowych (przykłady). 19. Lipidy. Klasyfikacja lipidów: triglicerole, fosfolipidy (glicerofosfolipidy, sfingolipidy), steroidy- ich budowa i funkcje, przykłady. 20. Budowa nici DNA. Budowa podwójnej helisy DNA (komplementarne pary zasad). Etapy replikacji DNA. Widełki replikacyjne, nić wiodąca i opóźniona. 21. RNA. Różnice w budowie DNA i RNA. Transkrypcja. Powstawanie mRNA w komórce eukariotycznej. Kodony. Budowa i rola transportujących RNA (tRNA). 22. Procesy syntezy...
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,2840.html


Temat: Zagadnienia z biologii komorki
występuje, czy się barwi, czy jest skondensowana ) - które histony tworzą oktamer, a który histon jest najcięższy - co jest podstawową jednostką budowy chromatyny - jaki enzym jest najważniejszy w ... zaburzyć mitozę - przez co fagocytowane są resztki komórek ulegających apoptozie -przy czym uczestniczą białka t-snare i v snare - jakieś 80 S 70 S 5,8 S czegokolwiek by to nie...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,1430.html


Temat: Sesja zimowa
człowieka. Przygotowanie biblioteki genomowej i biblioteki cDNA w fagu l.Klonowanie do wektorów retrowirusowych (cykl życiowy). Procedury przeszukiwania bibliotek genomowych i ekspresyjnych- ogólnie. Prokariotyczne i eukariotyczne systemy nadekspresji – wady i zalety. ... delecji/ insercji. Biblioteki delecyjne. 8. Wprowadzanie genów do komórek roślinnych i zwierzęcych -na co należy zwrócić uwagę (co jest istotne) ? Rośliny transgeniczne. Plazmid Ti i T-DNA (b. ogólnie !). System Agrobacterium. Geny markerowe i selekcyjne. „Armatka genowa”. Zastosowanie roślin transgenicznych. Wprowadzanie genów do komórek zwierzęcych- metodyka. Terapia genowa ex vivo i in vivo. 9. Biotechnologia- definicja i podział (czerwona, zielona, biała)....
Źródło: biologia.c0.pl/viewtopic.php?t=175


Temat: Sekwencja ludzkiego genomu nie wystarczy, aby wyjaśnić
o ludzkim genomie. Odczytano już cały ludzki DNA co więcej jest on porównywany z DNA szympansa i różni się tylko w dwóch miejscach. Posiadamy mapy genowe wielu organizmów eukariotycznych (muszka owocowa itp) i geny te oraz ich ekspresja są niekiedy są identyczne do naszych. Jak to nie znamy mechanizmu powstawania nowej komórki? A mitoza? Czyż to nie jest ten tajemniczy mechanizm powstawania dwóch komórek z jednej? Jak zwykle to samo stary materiał który zdaje się być kontrowersyjny (bo jest stary) a wynika to z tego że nauka jest dziedzina która ciągle sie rozwija...
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=701


Temat: Komórka zwierzęca - ściąga
Komórka zwierzęca - rodzaj komórki eukariotycznej tworzącej ciało zwierząt jednokomórkowych komórki zwierzęce są heterotrofami i większości przypadków bezwzględnymi tlenowcami. Niektóre typy tych komórek wtórnie utraciły pewne organelle lub nie zawierają ich wcale. Wiele rodzajów jest zdolnych do aktywnego ruchu za pomocą wyspecjalizowanych struktur wici, rzęsek lub nibynóżek ich mnożenie może odbywać się w różny sposób. Budowa komórki zwierzęcej - Wodniczka; Lizosom; Błona komórkowa; Cytoplazma podstawowa; Mitochondriom; Rybosomy; Jądro; Mikrofilamenty; Siateczka śródplazmatyczna gładka i ziarnista; Mikrotubule; Aparat Golgiego Wodniczki, wakuole, wydzielone obszary w obrębie cytoplazmy komórki roślinnej, oddzielone od niej półprzepuszczalną błoną (tonoplastem), zawierające ... bądź wydzielinami i wydalinami, stanowiącymi zbędne produkty przemiany materii, usuwane z cytoplazmy komórki (mogą to być np. glikozydy - kumaryna, amygdalina, saponiny, garbniki, alkaloidy - np. kofeina, morfina, nikotyna, kolchicyna, olejki ... zabarwienie kwiatów i owoców oraz barwniki flawonowe nadające kolor żółty płatkom wielu kwiatów. Podstawową funkcją wakuoli jest utrzymywanie w komórce turgoru. Młode komórki zawierają mało soku komórkowego i liczne bardzo drobne wakuole, w starszych komórkach zlewają się one w jedną dużą wakuolę. Błony komórkowe - są zbudowane z Lipidów i białek wszystkie maja charakter półprzepuszczalny i odgrywają istotną rolę w metabolizmie transporcie ... wyst w komórkach eurokariotycznych. Spełniają rolę inicjatora i organizatora wrzeciona podziałowego, na biegunach komórki tworzą ciałka podstawowe wici i rzęsek. Mitochondrium - centrum energetyczne komórki to organella w której odbywają się procesy utleniania biologicznego a więc oddychania wewnątrzkomórkowego Komórka priokariotyczna - rodzaj komórki tworzący ciało organizmów prokariotycznych czyli bakteri właściwych. Tworzy je niewielka masa protoplazmy, ograniczona błona komórkową i przylegającą do niej od zewnątrz ścianą komórkową Burowa komórki priokariotycznej - Otoczka śluzowa, Ściana komórkowa, Błona cytoplazmatyczna, Cytoplazma, Nukleoid Mezonom, Rybosomy, Plazmid Komórka eukariotyczna - rodzaj komórki będącej podstawową jednostką strukturalna i funkcjonalną wszystkich wielokomórkowych organizmów eukariotycznych.
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=198


Temat: Różne typy komórek
Porównanie różnych typów komórek I. Główne różnice pomiędzy Procariota i Eukariota A. Organizacja i replikacja materiału genetycznego Procaryota •DNA w wolnej formie w cytoplazmie, połączony z białkami histonopodobnymi; ••Tylko 1 chromosom; •••Mogą zawierać pozachromosomalne elementy genetyczne - plazmidy; •W mRNA brak intronów; •Rozmnażanie tylko bezpłciowo przez podział komórki; ••Transfer informacji genetycznej zachodzi poprzez koniugację, transdukcję i transformację. Eucaryota •DNA połączony z histonami, zawarty w jądrze otoczonym błoną; ••• 1 chromosom, mogą występować 2 kopie każdego chromosomu; ••Plazmidy znaleziono jedynie u drożdży (prawdopodobnie u niektórych roślin np. kukurydzy); ••Introny we wszystkich genach; ••Komórki dzielą ... organella błonowe takie jak lizosomy i peroksysomy; •Występuje cytoszkielet; ••Rzęski mają złożoną budowę o układzie mikrotubularnym 9+2; • •Rybosomy - 80S (rybosomy mitochondrialne i plastydowe 70 S); •• Ściana komórkowa obecna tylko w komórkach roślinnych (zawiera celulozę) i grzybowych (zawiera chitynę). Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej Komórki roślinne i zwierzęce wykazują 3 zasadnicze różnice strukturalne: Komórki roślinne posiadają celulozową ścianę komórkową, zapobiegającą zmianom ich kształtu lub położenia, komórki zwierzęce nie posiadają ściany komórkowej, protoplast ograniczony jest tylko błoną cytoplazmatyczną w związku z czym komórki te mogą się poruszać i zmieniać kształt; Tylko komórki roślinne posiadają plastydy - w tym chloroplasty warunkujące ich autotrofizm; Komórki roślinne nie posiadają centrioli, które są typowe dla komórek zwierzęcych i niektórych tylko roślin niższych. Komórka grzybowa Posiada cechy, które...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2380